Huishoudreglement versie 2018 - 2019 (overgangsreglement tot algemene vergadering januari 2019)

HUISHOUDREGLEMENT


 • Art. 1. Vertrek en aankomst zullen altijd aan ons lokaal gebeuren: Café ‘Komdalier’,
  Stationsplein te Burst, tenzij vooraf anders gemeld via mail/brief en/of de
  website.
 • Art. 2. Tijdens de uitstappen is het steeds verplicht tussen de baankapiteins te blijven,
  tenzij door deze laatsten toelating gegeven wordt tot een zogenaamd “vrij
  parcours” op een welomschreven traject.
 • Art. 3. Er wordt in principe tijdens de uitstappen niet gestopt (bijvoorbeeld om een pint
  te drinken of een taartje te kopen ...).
  Een sanitaire stop tijdens de rit dient bij de wegkapitein aangevraagd, zodat
  iedereen tegelijkertijd kan stoppen op een door de wegkapitein bepaalde plaats.
 • Art. 4. Ingeval van pech wacht iedereen tot deze is verholpen.
 • Art. 5. Het dragen van basis-clubkledij tijdens de clubuitstappen is verplicht; bij nietnaleving
  hiervan worden geen kilometers toegekend, noch punten voor de
  volgende nieuwe kledij (zie ook art. 12).
  Het dragen van een helm is eveneens verplicht voor alle met de fiets aan een
  clubuitstap deelnemende leden.
  De basis-clubkledij wordt steeds via de club aangekocht en omvat wintervest,
  trui met korte mouwen, korte en lange koersbroek. De helm maakt deel uit van
  die basis clubkledij maar mag ook privé zijn aangekocht.
 • Art. 6. De beslissing om niet te starten bij regenweer wordt steeds ter plaatse (op de
  startplaats) genomen op het startuur door de parcoursverantwoordelijke, in
  samenspraak met de aanwezige bestuursleden.
  Daguitstappen en driedaagse worden enkel ingeval van noodweer afgelast.
 • Art. 7. Bij gebruik van materiaal van de club, dient dit in goede staat en ten laatste bij
  de volgende clubuitstap te worden teruggebracht naar het clublokaal. Bij nietnaleving
  van deze regel wordt een boete van € 2,50 per week aangerekend.
 • Art. 8. Komen in aanmerking voor het clubklassement
  a/ Alle uitstappen met de club die worden vermeld op de maandelijkse of
  tweemaandelijkse activiteitenkalender
  b/ Enkel de werkelijk in clubverband gereden kilometers, met uitzondering
  van opgave door niet onderweg te verhelpen materiaalpech en/of kwetsuur
  opgelopen tijdens de desbetreffende uitstap.
 • Art. 9. In geval van ongeval met schade-aangifte moet(en) de betrokken(en) het
  clubsecretariaat hiervan in kennis stellen binnen de 24 (vierentwintig) uur na
  het ongeval. Alle formaliteiten t.o.v. de verzekeringsmaatschappij zullen steeds
  worden verwerkt door de clubsecretaris, of, bij diens afwezigheid, door zijn
  vervanger.

NADERE UITLEG BIJ HET PUNTENKLASSEMENT


 • Om op een duidelijke en objectieve manier te kunnen bepalen wie zijn nieuwe kledij
  gratis krijgt en wie moet bijdragen werd een puntensysteem ontwikkeld: Ieder clublid
  krijgt, gedurende de 4 seizoenen die aan de aankoop van nieuwe kledij voorafgaan,
  punten toebedeeld voor elke clubactiviteit waarbij hij present is.
  Hierbij dient vermeld dat de basiskledij (windvest, truitje korte mouwen, korte en
  lange koersbroek) verplicht is om deel te kunnen uitmaken van de club tijdens hun
  wekelijkse uitstappen. Hiervoor dient men na 4 jaar 200 punten te verzamelen (jaarlijks
  streefaantal is dus 50 punten)
 • Wie niet voldoende punten haalt, betaalt voor de basiskledij verplicht het tekort in euro’s
  bij (de omzettingssleutel is sinds het seizoen 2015 ongewijzigd gebleven: € 1,00 =
  1 punt).
 • De extra kledij (bijvoorbeeld zomer- en winterhandschoenen, trui met lange mouwen,
  kousen en windbreker, ... maar ook extra exemplaren van kledij die reeds in het
  basispakket zit) is optioneel en wordt verkregen via de punten die men verzamelt tussen
  de 200 en 400 punten (dus tussen het jaarlijks streefaantal van 50 punten en het
  jaarlijks maximum van 100 punten). De kostprijs per stuk zal steeds ter gelegenheid van
  de aankoop van nieuwe kledij aan alle leden worden verstrekt, zodat het pakket naar
  eigen goeddunken kan worden samengesteld.
  De omzettingssleutel is ook hier 1 punt = € 1,00.

 • Wie het maximum van 400 punten heeft gespaard kan dus extra kledij voor
  maximum 200 punten gratis bijbestellen bovenop de reeds gratis bekomen
  basiskledij.

 • Is het totaal gespaarde puntenaantal hoger dan 200 punten maar lager dan 400 punten,
  of wil men nog andere zaken bijbestellen zodat de som van de punten van de totaal
  bestelde kledij boven de 400 gaat, kan men ook nog bijbetalen aan de op dat moment
  geldende omzettingssleutel (tot op heden: 1 punt = € 1,00)

 • Bijbetalen voor extra kledij is echter een persoonlijke keuze en niet strikt noodzakelijk
  aangezien deze kledij niet verplicht is tijdens clubuitstappen.
  De extra kledij dient door de clubleden wel meteen in het jaar van het vernieuwen van
  de kledij gekozen te worden; de overdracht van punten naar volgende seizoenen is met
  andere woorden niet meer toegelaten.

 • Aankopen van kledij tegen betaling aan de geldende interne prijzen mag trouwens ook
  gebeuren door niet-leden.

 • De punten worden als volgt toegekend:
  - Deelname aan een georganiseerde (zondagse) rit: 3 punten;
  - Deelname aan een daguitstap: 4 punten (waarbij de driedaagse telt als 3 daguitstappen);
  - Kleinere activiteiten: Algemene vergadering, ledenfeest: 2 punten;
  - Kaartenverkoop voor het eetfestijn: 1 Punt vanaf de 5e verkochte kaart. Vanaf dan wordt per 4 verkochte kaarten een punt bijgeteld: dus 2 punten vanaf 8 kaarten, 3 punten vanaf 12 kaarten, 4 punten vanaf 16 kaarten, 5 punten vanaf 20 kaarten, enz …
  - 1 dag meehelpen bij het eetfestijn: 10 punten;
  - 2e dag meehelpen bij het eetfestijn: 15 punten erbij;
  - Organisatie als niet bestuurslid van een rit of uitstap: 5 extra punten.
 • De puntentotalen worden pas op het eind van het seizoen berekend en individueel per lid
  bekendgemaakt. Omdat we er in geen geval een kampioenschap op punten willen van
  maken wordt het totaal aantal punten per seizoen beperkt tot maximaal 100.
  Vanaf het seizoen 2019 begint dan de nieuwe telling voor de aankoop van kledij in 2023.
 • Personen die lid worden van de club binnen een lopende periode van 4 jaar en dus één of
  meerdere jaren van opbouw van kledijpunten hebben gemist, zullen voor de ontbrekende
  jaren punten verkrijgen op basis van het gemiddelde van de effectief gereden jaren.
  Hierbij wordt wel een forfaitaire bovengrens gehanteerd van 50 punten per jaar, ook al
  lag het gemiddelde in werkelijkheid hoger.

Laatste aanpassing 20/01/2019.

Start / Info WTC / Reglement / Klassement / Agenda / Wegwijzer / Foto album / Columns / Wegcode / Inschrijvingen / Hoofdsponsors / affiche / Database / Ter Info