Oude Columns

Wenst u nog oudere columns te lezen: seizoen 2009.

Columns uit de oude doos, seizoen 2010.

Op het einde van het seizoen 2010 mochten we nogmaals 2x genieten van de schrijftalenten van onze ex-columschrijver Edwig. Hij wist een nieuw reglement op te stellen van toepassing tijdens de komende fietstochten van onze voorzitter Ayran die eind dit seizoen de club verlaat.

Op de kampioenenviering schreef hij een prachtige afscheidsspeech voor onze vertrekkende voorzitter.

Huishoudreglement 2011 (17 Oktober 2010):

Vertrek en aankomst zullen altijd aan eigen haard gebeuren: "Bij moeder-de-vrouw in Hillegem".

Tijdens de uitstap is het steeds verplicht niet lang van huis weg te blijven, nooit te laat en zeker nooit te vroeg thuis te komen, tenzij een duidelijk en welomschreven tijdstip door Nadine werd afgesproken.

Er wordt in principe tijdens de uitstap nooit meer gestopt (bv. om een pint te gaan drinken of een taartje te kopen.) Altijd recht naar huis !

In geval van pech trekt ge uw plan...al komt ge te voet naar huis.

Clubkledij is verplicht, zoniet is al dat naaiwerk van Nadine voor niks geweest.

Het dragen van een helm is verplicht vooral tijdens het fietsen. Het is toch aangeraden de helm nog enige minuten op te houden bij laattijdige thuiskomst.

Bij regen op uw geplande startuur, kunt ge het uwen buik schrijven om te vertrekken. Deze beslissing wordt steeds ter plaatse en door de vrouw genomen, en nooit in samenspraak.

Bij gebruik van uw materiaal en kledij, dient deze telkens in goede staat en gereinigd binnen te worden teruggebracht. Bij het niet naleven van deze regel wordt een boete van 3 weken zonder sex aangerekend.

In geval van een ongeval met schade-aangifte, moet ge uw fiets verkopen om de tegenpartij te vergoeden en u gaan aansluiten bij de petanque-club van Leeuwergem. Alle formaliteiten zullen worden verwerkt door de 83-jarige clubsecretaris , of bij diens afwezigheid, door zijn 92-jarige hardhorige vervanger.

De kledij blijft wel eigendom van de club maar zal bij het niet vernieuwen van uw lidmaatschap door de betrokkene in de loop van de maand niet meer worden teruggebracht wegens allerlei ongewenste geurtjes op de meest intieme plaatsen.

Het lidgeld voor het volgend seizoen wordt vanaf 2011 elk jaar betaald aan Nadine. (300 € vanaf het seizoen 2011 en één "sjakosj" per maand).

Tijdens het komend jaarlijks eetfestijn van de club ben je verplicht minstens 1 (één) dag te komen eten, in geen geval wordt een uitzondering toegestaan.

Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement beslist Nadine over de strafmaatregel. Bij herhaalde overtredingen kan dit zelfs uitsluiting tot gevolg hebben. De wielertoeristenclub noch haar raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor de fouten die Ayran in de toekomst zal begaan.Hij kan dus ook nooit de leden van de raad van bestuur hiervoor aansprakelijk stellen. We hebben hem wel gewaarschuwd dat een leven zonder deze club ondenkbaar is en verwachten bij deze toch nog dat hij ooit op zijn beslissing zal terugkeren. Zoals het spreekwoord zegt : Een verwittigd Bockske is twee geiten waard...

VDB

Afscheidsspeech voor onze vertrekkende voorzitter Ayran De Bock (20 Nov 2010)

Zoals men vaak de zegswijze gebruikt, kweken zoals konijnen, zo werd er in het ouderlijk huis van Ayran heel lang geleden gekweekt met Bockskes. Vele jaren later, vonden ze één voor één, en in die tijd nog zonder GPS, hun weg richting Burst. Ayran, Luc, Fabian, Andy...wtc jong en oud werd met de jaren een halve familieclub !. Zelfs nageslacht Jimmy de Bock zat op een gegeven moment in ons team.

Even terug naar het prille begin : Niet zolang na zijn geboorte kreeg Ayran zijn eerste fietske, ge kunt u dat beeld al voorstellen, een klein ventje.. zonder haar... met een kinderfietske en.. euh...zo is hij ook zovele jaren later eigenlijk ook bij de club gekomen, zonder haar en met een kinderfietske ! Alhoewel, dat laatste was niet echt een kinderfietske, maar wel een vrouwenfietske, en nu ook niet zomaar een vehikel zonder buis, maar wel dè koersfiets van profrenster Patsy Maegerman. Met enige fierheid reed hij iedereen toen al uit het wiel, comfortabel en zacht gezeten op het zadel van Patsy..

Er zijn te weinig superlatieven om deze clubmakker en voorzitter te beschrijven. Hij is eigenlijk de Sven Nys van onze club. Hij is er altijd geweest, presterend op hetzelfde hoge niveau, iedereen pijn doend op momenten dat hij het wou. Een onverzadigbare tempobeul, cordaat, streng maar rechtvaardig, altijd rekening houdend met alle aspecten en factoren van de dag, immer bezorgd voor het welzijn van de club, slapeloos toelevend naar grote daguitstappen, vermoeiende driedaagsen, slopende eetfestijnen en obligate speeches op ledenfeesten.

Deze voorzitter was in ontelbare opzichten zoveel beter dan zijn voorganger, een gedreven perfectionist...wat de taak van de volgende nieuwe voorzitter er alleen maar moeilijker zal op maken ! Vele ritten maakte hij met passie, met oog voor detail en kilometers.

Ieder van ons heeft wel zijn eigen anekdote die hij koestert, of zijn eigen moment aan zijn zijde die hem voor altijd zal bijblijven. Er zijn er teveel om op te noemen. Daarom beperken wij ons tot zijn laatste rit, zijn afscheidsrit, en die was onvergetelijk en ongezien. Een tochtje van 40 kilometer met al zijn favoriete ingrediënten, een bergske, een kasseistrook, in een glooiend vlaams landschap. De apotheose van deze rit vond echter plaats bij Ayran en Nadine thuis. Velen onder u hebben waarschijnlijk de foto's gezien, want wie er bij was die dag, die was getuige van een uitgebreid buffet, een waaier aan overheerlijke amuse-gueulles, drank à volonté, kortom een receptie waar menig pas getrouwd koppel nog iets kan van leren...Gastvrouw Nadine, verantwoordelijk voor al dit lekkers, had haarzelf overtroffen.

Het slotwoordje is een welgemeend woordje van dank aan onze afscheidnemende voorzitter; De vele jaren van tomeloze inzet zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. Nog steeds heeft het huidige bestuur en zijn leden een sprankeltje hoop dat jij toch nog blijft bij deze club, als voorzitter of als gewoon clublid, om het even, als je maar blijft.

Alleszins, vandaag is het naast de dag van de kampioenen ook jouw dag. Vanwege alle bestuursleden, alle clubleden en alle aanwezigen hier vanavond zeggen wij u "Ayran, van harte bedankt voor die vele mooie clubjaren".

VDB

Vervolg Columns seizoen 2011.

 

 

 

Copyright © WTC Jong en Oud Burst

 
     

Start / Info WTC / Reglement / Klassement / Agenda / Wegwijzer / Foto album / Columns / Wegcode / Inschrijvingen / Hoofdsponsors / affiche / Database / Ter Info