Foto album

Overzicht van WTC Jong en Oud door de jaren heen.

2017 - Rally Erpe-Mere versie 2017

Een organisatie van WTC Jong en Oud Burst

WTC Jong en Oud Burst was normaal voorzien om de Rally van Erpe-Mere te organiseren voor de editie 2018. Er werd ons echter van WTC Het Hoefijzer gevraagd hun versie van dit jaar te willen ruilen met deze die wij volgend jaar zouden houden. Uiteindelijk maakte dat voor ons niet echt uit en werd de organisatie op poten gezet.

De dag voordien werd aan het clublokaal "De Komdalier" op het stationsplein te Burst een aantal boxen voorzien met nadarhekkens om de dag nadien de fietsen te kunnen plaatsen.

's ochtends was er blijkbaar nog niet echt een vuiltje aan de lucht en rond 7u boden de begeleiders van De Vlaamse Moto Seingevers VZW zoals eerder afgesproken zich reeds aan op het stationsplein. Zij vervulden, zo zal meer dan duidelijk blijken tijdens de rit, hun taak als professionele begeleiders van wielerwedstrijden en begeleiders van groepen allerhande als geen ander. Dank u jongens, voor de perfecte begeleiding.

Het was echter alsof de Duivel er mee gemoeid was. Rond 8 uur begon het geleidelijk naar de kant van Borsbeke op enorm donker te kleuren en al snel verschenen de eerste weerlichten in de lucht met bijhorende geluidseffecten.

Toch boden zich nog voor de start 110 deelnemers aan waarvan er uiteindelijk in de regen nog 70 de start van de 1e van 2 ritjes voor deze editie van de Rally van Erpe-Mere 2017 namen.

 
 
 
 
 

Ondanks de met momenten toch felle regen, werd de rit door de deelnemers van de rit als een zeer veilige aanzien door de perfecte begeleiding. Jammer van het slechte weer dus.

Als verzopen kippen kwam de groep rond 10u opnieuw binnen aan het stationsplein te Burst na een eerste rit van 36 km. Dit zou ook omwille van het slechte weer bij dit ene van twee voorziene ritjes blijven. Niemand had nog veel zin om na zwaar uitgeregend te zijn, nog halfnat aan een tweede deel te beginnen.

In dit geval kwamen we toch als club in een wel vervelende situatie terecht. Bij de aanvang van de Rally was er namelijk geen kat van de gemeente Erpe-Mere of de bijhorende sportraad te bespeuren terwijl zij toch wel de eigenlijk organisatoren waren. Het komt dan op de duur de op dat moment organisatoren van die editie toe te gaan bepalen of de Rally nu effectief van start gaat of niet. Als organiserende club kan je met al de toegekomen deelnemers moeilijk iedereen opnieuw onverrichter zake huiswaards sturen en werd er dus wel degelijk gestart met de 1e van 2 ritjes, waar het uiteindelijk ook bij bleef.

Tot onze spijt zaten we nu nog eens geblokkeerd door het vervroegde einde van de Rally omdat er natuurlijk ook op dat moment nog niemand van de gemeente Erpe-Mere of de sportraad aanwezig was om de ceremonie protocolair af te haspelen. Toch wel een trieste manier om op die wijze Erpe-Mere te moeten promoten.

Hieronder enkele foto's van deze dan maar zonder gemeentelijke aanwezigheid gehouden cermonie protocolair. Er werd een beker voorzien voor de 8 clubs met het grootste deelnemersaantal, de jongste en de oudste deelnemer.

Club aanwezig met het meeste aantal leden: Café Dievenput - Ottergem (26 deelnemers)

Jongste deelnemer: Brecht Van de Sijpe (14 jaar)

Oudste deelnemer: Lucien Van De Velde (83 jaar)

Graag hadden wij als organiserende club van deze Rally editie 2017 naar de gemeente Erpe-Mere toch nog het onderstaande kwijt gewild.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een club als de onze, met amper nog 19 actieve leden, standaard moet instaan voor een correcte begeleiding zoals deze nu deze editie is gedaan. Dat het weer tegenvalt, kan niemand veel aan veranderen. Alleen zou de gemeente toch eens moeten beseffen dat dit zeker niet voor het schamele bedrag dat voor deze organisatie wordt voorzien, kan worden georganiseerd op die wijze. Weet dat we er zelf voor gekozen hebben de veiligheid van deelnemers bovenaan te plaatsen en we dit dus ook wel voor ons zullen houden, inclusief de financiële kater.

Als je dan ook nog moet vaststellen dat er zowel bij de start van de Rally, tijdens de Rally zelf en dan uiteindelijk bij de ceremonie protocolair (wel vervroegd wegens het afgelasten van het tweede gedeelte) totaal niemand aanwezig is van zowel gemeente Erpe-Mere als van de Sportraad, getuigt dit toch ook wel van weinig respect voor wat voor hen wordt georganiseerd.

Weet dat als het zo zal moeten verder blijven gebeuren, er zeker nog clubs van Erpe-Mere zullen afhaken van een dergelijke organisatie aan de huidige gestelde voorwaarden en vergoedingen. Ook onze kleine club heeft er een (ten voordele van de veiligheid) aderlating aan overgehouden en denkt er op dit moment eveneens zo over.

 

 

 

Copyright © WTC Jong en Oud Burst

 
     

Start / Info WTC / Reglement / Klassement / Agenda / Wegwijzer / Foto album / Columns / Wegcode / Inschrijvingen / Hoofdsponsors / affiche / Database / Ter Info