Info WTC

Introductietekst WTC Jong en Oud Burst

Deze homepagina heeft tot doel eventuele geïnteresseerden in onze wielertoeristenclub een idee te geven over de interne structuur en werking van onze vereniging. 

Historiek:  

In 1986 werden de eerste gezamenlijke uitstappen gezet en dit op vrij amateuristische wijze. Er was namelijk weinig of geen structuur, zowel organisatorisch als met betrekking tot de uitstappen. Iedereen had wel hetzelfde doel voor ogen: fietsen in een gemoedelijke sfeer onder vrienden.

De VZW "WTC Jong en Oud" zag officieel het levenslicht op 12 maart 1989. Het werd immers noodzakelijk dat alles wat meer gestructureerd zou verlopen. Er was nood aan een degelijke basis om een heuse vereniging te kunnen leiden.

Reeds vanaf het prille begin in 1986 was de club gevestigd in Café "Lieve" op de Stokt te Burst. In het seizoen 2000 werd er geopteerd voor een nieuw lokaal, café "Stalan", gelegen aan het station te Burst te kiezen.Dit betekende eigenlijk zo goed als een nieuwe start voor de club. Want zoals dat gaat bij dergelijke ingrijpende veranderingen,verlieten een aantal leden de club om diverse redenen. Gelukkig kwamen ook een aantal nieuwe leden vanaf het daaropvolgende seizoen de rangen vervoegen.

Het seizoen 2006 werd opnieuw een mijlpaal in het bestaan van de club daar de club opnieuw genoodzaakt was te verhuizen. Deze keer wegens de stopzetting van het clublokaal. Gelukkig waren er dit keer geen merkbare gevolgen voor ons ledenaantal. Het nieuwe clublokaal in café 't Schuurken is gelegen op de Oudenaardsesteenweg te Burst,  rechtover de kerk.

Eind seizoen 2016 herhaalde dit scenario zich nog eens met opnieuw de sluiting van ons toenmalige clublokaal. Er werd in eerste instantie vervanging gevonden in Café "De Fijne" in Bambrugge maar gezien wij toch een club uit Burst zijn werd vanaf aanvang seizoen 2017 opnieuw verhuisd naar de heimat en in feite een oude reeds gekende locatie in de vorm van Café "Komdalier" (oude Stalan), te Burst. Helaas stopte onze cafébaas eind 2019 er ook opnieuw mee. Gelukkig werd dit clublokaal vanaf siezoen 2020 opnieuw verdergezet herdoopt in "Stalan 2.0".

Tot slot van deze introductie wenst het voltallige bestuur er nog eens de nadruk op te leggen dat het eigenlijke doel van de VZW " Jong en Oud Burst" bestaat uit het er steeds weer naar te streven dat ernaar ieders behoefte ritten georganiseerd worden. Hierbij is het steeds belangrijk dat iedereen er plezier aan beleeft en er rekening wordt gehouden met de beperkingen van de oudere leden maar evenzeer met het enthousiasme van de jongeren.

Nuttige informatie betreffende het bestuur:
     
  Voorzitter - Webmaster - Materiaalmeester: Van de Sijpe Luc - email.  
     
  Secretaris en Schatbewaarder: Van de Sijpe Mark - email.
     
  Sportief commissaris De Bock Ayran - email.
     

 

Informatiefiche WTC Jong en Oud Burst zoals terug te vinden op de website van Bloso.

Door op het symbooltje te klikken van Bloso op onze lokatie, verkrijgt u bijkomende info over de club.
 

 

 

 

Copyright © WTC Jong en Oud Burst

 

Start / Info WTC / Reglement / Klassement / Agenda / Wegwijzer / Foto album / Columns / Wegcode / Inschrijvingen / Hoofdsponsors / affiche / Database / Ter Info